“Yargı demokrasinin yanında darbelerin karşısındadır. Darbeyi bahane ederek adil yargılama yapacak yargı mensuplarının tasfiyesi, darbe ile mücadeleye değil darbeden beklenen amacın gerçekleşmesine hizmet eder.”

AIHM’e Ek Dilekçe göndermek için yapılması gerekenler

AIHM’e Ek Dilekçe göndermek için yapılması gerekenler:

  • AIHM e daha önce başvuru yapanlar başvuru tarihlerinde idare mahkemelerinin ret kararları mevcut olmadığı için bu karaları başvurularına ekleyememişlerdi. Hem bu eksikliği gidermek hem de  AIHM’in iç hukuk yolu bitirilmeli kararı nedeni ile  ekte yer alan EK dilekçeyi ve ekte yer alan idare mahkemesi kararını mutlaka AIHM’e fakslamalıdır. (Faks No: 0033 3 88 41 27 30).
  • Daha önce başvuru yapmış olanlar, “Ek Dilekçeyi”, başvuru numarası geldiyse başvuru numarası belirterek, henüz başvuru numarası gelmemişse başvuru numarasını yazmadan sadece isim ve soyisim yazarak göndermelidir.
  • Ek dilekçenin sol üst kısmında bulunan başvuran isim-soyisim ve iletişim bilgileri bölümüne mutlaka kendi bilgilerinizi yazın.
  • İdare mahkemesine başvurup da ret kararı alanlar kendi kararlarını, idare mahkemesine başvuru yapmayanlar ile yapıp da henüz ret kararı almayanlar ise ekteki idare kararını fakslayacakları Ek dilekçeye eklesinler.
  • Dilekçe ve eki mutlaka fakslanmalı ve faksladıktan sonra dilekçe aslı ve eklerini posta yolu ile de AIHM e göndermekte yarar var.
  • İmkânı olanlar bu dilekçeyi İngilizceye çevirerek AİHM’ye fakslamalarında ve Türkiye aleyhine davaların incelendiği Dairenin Yazı İşleri Müdürüne (Registrar) e-mail veya benzeri yollarla iletmelerinde yarar var.
  • Geçen hafta çıkan iç hukuk yolu tüketilmeli daire kararını gerekçe göstererek tek hakim ile başvuruların iade edilmemesi için lütfen çok ACELE bu dilekçeyi ve eki fakslayın. Çevrenizde benzer durumda olanlara da bildirin.